• Română
  • English
Luni - Vineri: 9:00 am - 5:00 pm
office@italplast.eu
+40 722.288.978

Granule din plastic, colectare deseuri, colectare pet, granule polietilena

Ecologie

Acasa / Ecologie

Deşeurile de mase plastice prezintă unele particularităţi, şi anume - reciclarea acestora este importantă din punct de vedere al conservării resurselor de ţiţei. Atunci când vorbim despre valorificarea deşeurilor de mase plastice avem în vedere:

  • protejarea naturii şi resurselor naturale;
  • reducerea poluării solului, apei şi aerului;
  • reducerea poluării mediului înconjurător;
  • economisirea energiei.

Din aceste considerente ITALPLAST GROUP face parte din asociaţia TERRA VERDE care derulează programe de ecologie prin organizarea acţiunilor de colectare a deşeurilor din zonele protejate şi din oraşe şi acţiuni social educative în vederea conştientizării (informării) asupra importanţei protecţiei mediului prin reciclarea deşeurilor. ITALPLAST GROUP participă activ la programele educative organizate de diverse instituţii de învăţământ în favoarea protejării naturii, oferind suport informaţional şi material. De asemenea, ITALPLAST GROUP, se implică activ în susţinerea proiectelor ecologice derulate de ONG-uri, participând la manifestări precum: Zilele Pământului, Ziua Internaţională a Mediului, Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă, Ziua Internaţională a Biodiversităţii.

În ţările Uniunii Europene circa 60 % din totalul deşeurilor de mase plastice colectate sunt valorificate energetic. Argumentele care pledează în favoarea utilizării acestora ca înlocuitor de combustibil convenţional se referă la:
puterea calorifică mare – comparabilă cu cea a cărbunilor superiori;
costuri mari de reciclare – atunci când deşeurile de mase plastice nu sunt selectate direct de la sursă şi ajung în gunoiul menajer sau când acestea provin din ambalajele alimentare cu un grad mare de impurificare;
sunt deşeuri nebiodegradabile şi ca urmare din punct de vedere al mediului acestea trebuie eliminate.

Strategia ITALPLAST GROUP de reciclare a deşeurilor de mase plastice are ca obiectiv creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de mase plastice prin utilizarea tuturor posibilităţilor, respectiv reciclare materială şi recuperare energetică.

La nivelul anului 2002 producţia de produse din mase plastice (PE, PP, PVC, ABS, PS, altele) a fost de 92 mii tone, din care 30 mii tone (cca 30%) o reprezintă ambalajele din PE, PVC, PP. La acestea se mai adaugă o producţie de circa 60 mii tone de ambalaje din PET (polietilenterenftalat). Producţia de ambalaje din mase plastice este în continuă creştere, ceea ce va determina şi o creştere a cantitătii de deşeuri generate.
Cantitatea colectată şi reciclată de deşeuri din polietilenă (PE), propilenă (PP), PVC, altele a fost în anul 2002 de aproape 7000 tone, din care colectate de la populaţie numai 800 tone.

În prezent, în România, procedeul cel mai utilizat este reciclarea mecanică a deşeurilor de mase plastice. Aceasta are loc fără modificarea structurii materialului (polimerului) şi constă în operaţiile de extrudere – granulare şi injecţie. Reciclarea prin procedee chimice presupune descompunerea polimerului (modificarea structurii intime a materialului) şi obţinerea monomerului de bază (materie primă). Acest procedeu se aplică în foarte mică măsură şi numai în cazul deşeurilor tehnologice.

Pentru deşeurile de mase plastice (PE, PP, PVC, ABS etc) ITALPLAST GROUP deţine instalaţii de reciclare însumând o capacitate de reciclare de peste 200 de tone lunar, acestea fiind grupate în două categorii:
instalaţii de tocare şi utilaje de spălare a deşeurilor post consum, având posibilitatea de a procesa diverse calităţi de deşeuri plastice;
capacitatea de a recicla deşeurile de mase plastice prin utilizarea tehnologiilor de suflare şi injecţiei. Acestea produc granule din polimer reciclat, obţinându-se materia primă pentru produse precum saci menajeri, diverse repere utilizate în industria electrotehnică, bunuri de larg consum etc.