0765 514 460 / 0722 288 978 office@italplast.eu

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

IVANOV VITALI CONSTANTIN reprezentant al SC ITALPLAST GROUP, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, str. Alexandru Moruzzi Voievod, nr 4A, et. 15, titulara a proiectului "Construire hala pentru depozitare materiale reciclate" anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul "Construire hala pentru depozitare materiale reciclate" propus a fi amplasata in comuna Gradinari, sat Gradinari, str. Magnoliilor,nr 273D, NC 32921, judetul Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro


Cu stima,
Ivanov Vitali Constantin
18.04.2023

Vezi versiunea PDF