• Română
  • English
Luni - Vineri: 9:00 am - 5:00 pm
office@italplast.eu
+40 722.288.978

Granule din plastic, colectare deseuri, colectare pet, granule polietilena

Despre proiect

Acasa / Despre proiect

Despre proiect

Dezvoltarea și modernizarea capacității de producție a ITALPLAST GROUP SRL prin investiții în echipamente ultraperformante și ecoeficiente

S.C. ITALPLAST GROUP SRL., este Beneficiarul proiectului „Dezvoltarea și modernizarea capacității de producție a ITALPLAST GROUP SRL prin investiții în echipamente ultraperformante și ecoeficiente”, cod SMIS 114688, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2- ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societății ITALPLAST GROUP S.R.L prin achizția de echipamente ultraperformante și ecoeficiente într-o perioadă de 30 luni.

Obiective specifice:
OS 1 Extinderea capacității de producție în cadrul societății ITALPLAST GROUP S.R.L prin achiziția de active corporale și necorporale specifice și montarea acestora la locul de implementare al proiectului în Sat Buciumeni, Oraş Budeşti, Județ Călăraşi în vederea desfășurării activității aferente codului CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate.;
OS 2 Cresterea profitabilității societății ITALPLAST GROUP S.R.L prin modernizarea procedurii de producție aferente activității prestate ca urmare a implementării proiectului de investiții propus în termen de 30 luni în Sat Buciumeni, Oraş Budeşti, Județ Călăraşi.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:
1. Cresterea competitivității economice a societații prin achiziția de echipamente noi ultraperformate și ecoeficiente.
2. Dezvoltarea resursei umane prin crearea de noi locuri de muncă.
3. Obținerea unei certificări pe produs în vederea consolidării poziției societății pe piata internă și internațională.
4. Recertificarea sistemelor de management ale societății prin obținerea de certificare ISO 9001 și ISO 140001
5. Dezvoltarea capacității administrative prin contractarea de servicii specializate.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.721.713,34 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 5.609.911,68 lei, unde 3.141.836,87 lei reprezintă finanțarea FEDR, iar suma de 554.441,80 lei reprezintă finanțarea din bugetul național.

Durata de implementare a proiectului este de 47 luni (01.04.2017-28.02.2021).

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Proiect UE

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Vizualizati versiunea PDF